domingo, 12 de mayo de 2013

ANTON LOPO (poesia /performance/gz) domingo 17 as 22:00h 7€ aforo limitado a 17 persoasO proxecto

Palabra e  Corpo e poesíaA Espazo e atmosfera~ Performance e acción Sobre todo,
preguntas: preguntas sucesivas que tecen unna estrutura ~lnouletante. Antón I_opo
Cornezou a traballar en Lompl'rlcos -a súa nova proposta oral tras a convulsión cle
Prestldlxltodor- sobre uns textos elaborados nunna longa estadía en Essaouira, un
dos banzos fortes do suicismo marroquí. Desa experiencia, e da deriva que atopa ao
seu regreso, xurden Jrexîos que indagan nunna Contemporaneidade quebrada, Cun
corpus social rebentado e unna aturdida paralise individual. Pero Lompi'ricos non e
soamentes a Crónica dese saqueo, senÓn tame'n unna paisaxe de impulsos e sentimentos
due atrapa o espectador-lector nunna acción implacable.
A acción

Ade'ntrase no espazo un nome que Camina coa súa propia luz. O son ambiental delimita as arestas do discurso: "Este
e’ o noso exilio". O nome preséntase como un "poeta diSConforme, dismodernde, polo que di, acompampañano
"fumadores, mestres sufis, mulleres en loito"0u Seres que Se alimentan de "moxio e nuri's". A partir dese instante, o
norne comeZa a desenvoiver as Voces due oi'u durante a súa propia desaparición, nunna Viaxe  as veces e un combate
e, outras veces, unna pracida tarde de Martinis. Pero ¿Como visten os poetas disrnodernos? ¿Que comen os poetas
dismodernos? ¿Onde Viven os poetas dismodernos? ¿Cerca dos basureiros, nas trincheiras ou nos pisos de luxo? ¿É
certo c|ue os poetas disrnodernos combaten identidades integradoras  os integran en identidades due non dueren
ser? A estas coestións el responcle: "Estou oqui'polci urxenclo, iles estc'in ormoclos". Discotecas, nospitais, campos
de batalla, saunas, eremltarios de resistencia, o Serengueti, Pontevedra, Compostela.. Os espazos e as personaxes
superpónense corno se superponen os soportes, os movementos e as cicatrices desta acción que non deixará a ningue'n
incliterente. "Eu", cli o norne, "folo de corpos. Iles de orrnocluros".O autor

Lompi'ricos e a riova proposta de Aritóri I_opo, alcume baixo o que traballa unha das Voces ma'iS radicals da poesia
galega actual, un Creador que abrarigue ria súa obra a performance, o Xomaiistismo, a riovela, o teatro ou o activismo
Cultural, Deuse a Coñecer Co poemario Sucios e desexodos (1988), ao que Seguirori Mont/oi de mosoquistos, Om,
Pronomes, Fólome ou o Libro dos amados. Premio Garcia Barros de riovela por Obedieri/Cio, neste xe'riero publicou
tamén Gong/o ou A5 reliquias A súa peza dramática OS homes so’ Contori oto tres (Premio Alvaro Cunqueiro de teatro)
toi levada a escena por A Factoría, baixo a dirección de Cristina Domínguez. Como blo'grato, ocupouse de Fermin
Bouza Brey, I_ourenzo Varela,  Novoneyra e I_ois Pereiro, estes tres últimos baixo os titulos A5 tres mortes de
Lourerizo Vorelo, A distoricio do lobo e A polobro exacto, publicados por Galaxia. O Seu traballo pertormatico arrinca
de finals dos anos oitenta con obras Compartidas Canda Alberto e Manel Rode'lro. No 2002, realiza na galarl'a Trlnta
a exposlC'lÓnACCións, que desenvolve Xunto a unna serle de performances, entre elas O Lugor, na que medio Compostela
a partir do seu Corpo No 2005, a Casa da Parra (Compostela) acolle o resultado de tres anos de investigacion poetica
en Dentro, unna mostra na que trataba de demostrar a envolvencia inerente provocada pola poesíaA

O equipo

Eri Lompiricos, conflúeri varias das liñas de traballo que I_opo despregou rios últimos arios: desde a oralidade e a
poesia textual, a' videocreacióri e a poesia conceptual, pasando pola performance ou a lirica salvaxe. A obra iriclue
Varios traballos pericormáticos do autor, alguris inéditos como Acorexei os muros do miño patrio ou avances do
Seguimento trarisxe'riero que actualmente realiza com Mauricio González (Celeste). Lompi'ricos, pore'ri, mori e’ o expoñerite
individual serióri o resultado duri esrorzo Comurial ao que contribuirori David Grariria ria música, Manolo Martinez rio
deseño grafico, Tono Arias ria fotografia, Pixi Arnoso e Xoari Villar no labor Videografico, Maria Salvado ria iluminación,
Eloy Corgo ma Coreografia, o músico Davide Salvado, Carlos Neira, Miguel Ángel Arce, Pumpum Dixital,  I_uis
Salgado I_Ópez, Mauricio Gonzalez Carme Breixo, Soedacle Noia e I_ui'sa Iglesias.

A exposición

[on motivo da intervención, a galería Dlspara realiza unha mostra sobre algúns dos traballos realizados polo autor,
a0 tempo que presenta Obras recemtes. Neste apartado aparecen, precisamente, a Serie fotografica I_apl'ricos,
realizada Xunto a Tono Arias e Manolo Martínez. Ademals, 'lnclúese Celeste, serle relacionada coa intervención que
I_opo realiza actualmente con Mauricio Gonzalez, A exposición presenta, no Seu percorrido, peZaS da Serie Acciona
-ciesenvolida na galeria Trinta­, da experiencia Dentro -exhibida na Casa da Parra- e doutros traballos que Se puideron
ver en diterenteS espazos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario